Kinh doanh trên Shopify

Email Benchmarks

Email Benchmarks for Q4 2023: Statistics and Ways to Improve Metrics

Explore the latest email marketing benchmarks for 2023 and insightful statistics alongside effective strategies to enhance your email campaign metrics.
sự phát triển của ngành công nghiệp làm đẹp

Toàn cầu hóa và nội địa hóa: Làm sáng tỏ sự phát triển của ngành công ...

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang có những ảnh hưởng nhất định, nhưng ngành làm đẹp đã cho thấy khả năng phục hồi, với ước tính doanh thu 580 tỷ USD vào 2027. Đọc thêm!

Tổng Hợp Những Thống Kê Quan Trọng Về Shopify (Cập Nhật Tháng 7, 2023)...

Khám phá các số liệu, thống kê được cập nhật mới nhất, nêu bật những thành tựu và tác động của Shopify đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

15 Thống kê quan trọng về Cart Abandonment (1)

15 thống kê quan trọng về cart abandonment này sẽ giúp doanh nghiệp vẽ ra một bức tranh toàn cảnh để tăng tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.
Doanh Thu Từ Khách Hàng Mới Tăng Hơn 400% Nhờ Đổi Mới Ưu Đãi

Doanh thu từ khách hàng mới tăng hơn 400% nhờ đổi mới ưu đãi

Bằng việc đổi mới chương trình ưu đãi cho đơn hàng đầu tiên, khách hàng của IMP đã tăng doanh thu từ khách hàng mới lên hơn 400%.