Email Marketing

Tăng lượt tương tác qua email trong thương mại điện tử

Để thu lại giá trị chuyển đổi cao, việc tăng lượt tương tác qua email trong thương mại điện tử là rất quan trọng.

Ứng dụng thực tế Abandoned cart email trong thương mại điện tử

Abandoned cart email là một trong những email quan trọng giúp thu hồi lại doanh thu lẽ ra đã mất. Tìm hiểu ứng dụng thực tế ngay.

Tăng độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp thương mại điện tử qua ...

Tăng độ nhận diện thương hiệu qua email là một cách hữu hiệu để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi, từ đó thúc đẩy doanh thu.

Tăng doanh số cho thương mại điện tử cùng email marketing

Không chỉ tăng nhận diện thương hiệu, email marketing còn có thể giúp gia tăng doanh số một cách hiệu quả.

Bí quyết phát triển kinh doanh qua email cho doanh nghiệp thương mại đ...

Nếu biết ứng dụng đúng cách, doanh nghiệp thương mại điện tử. có thể phát triển kinh doanh qua email một cách tiết kiệm và hiệu quả.