Home Quản Trị Thương Hiệu

Quản Trị Thương Hiệu

Quản lý Danh tiếng Trực tuyến (ORM) là gì?

Quản lý Danh tiếng Trực tuyến (Online Reputation Management - ORM) có nghĩa là kiểm soát tất cả những nội dung, trao đổi trực tuyến đang nói về bạn.

SRM – Giải pháp nâng cao uy tín và lòng tin vào thương hiệu thông qua ...

1. Sơ lược về SRM SRM là tên viết tắt của cụm từ “Search Reputation Management”, tức “Quản lý danh tiếng thương hiệu bằng công cụ tìm kiếm”. S...