Tối Ưu Hoá Email Để Xây Dựng Quan Hệ Với Khách Hàng Và Tăng Doanh Thu...

Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ biết rằng họ nên thu thập địa chỉ email của khách hàng và tiến hành các chiến dịch email. Nhưng hầu hết đều trì hoãn...

10 Mẹo Tăng Hiệu Quả Email Marketing Cho E-Commerce

Doanh nghiệp có thể làm gì để đảm bảo các chiến dịch email marketing của mình thật sự hiệu quả? Dưới đây là danh sách 10 mẹo để có các chiến dịch ema...

11 Phương Pháp Hiệu Quả Để Tăng Tỷ lệ Mở Email

Doanh nghiệp bạn đầu tư rất nhiều cho nội dung email nhưng tỷ lệ mở (open rate) vẫn thấp, do đó không bán được hàng? Đó cũng là hoàn cảnh của rất nhi...

Hiểu rõ hành trình khách hàng để triển khai email marketing hiệu quả

Hiểu rõ hành trình khách hàng là chìa khóa giúp doanh nghiệp xác định đúng thông điệp để gửi đến họ vào từng thời điểm. Xây dựng mối quan hệ với khác...