Case study

Conversion Rate Đạt Tới 30% Khi Triển Khai Instagram Ads

Với 5 best practices khi triển khai Instagram Ads tại thị trường Mỹ, khách hàng của IMP đã giúp conversion rate đạt tới 30%.

Organic Traffic tăng 679% trong 12 tháng nhờ chiến lược SEO phù hợp

Với một chiến lược SEO phù hợp, IMP đã cùng khách hàng trong thị trường thực phẩm hỗ trợ sức khỏe cải thiện Organic Traffic của website lên gấp 6,79 lần sau 1 năm.

Tăng 1.5% tỷ lệ giữ chân khách hàng sau tháng Black Friday

Bằng việc áp dụng ưu đãi kéo dài suốt tháng và tặng quà miễn phí, khách hàng của IMP đã tăng tỷ lệ quay lại mua hàng (retention rate) lên 1.5%.

Tăng 1% tỉ lệ chuyển đổi bằng cách tối ưu Email Marketing trên di động...

Nhờ tối ưu email marketing trên nền tảng di động, khách hàng của IMP đã tăng chuyển đổi và đạt doanh thu $164,000 trong ngày Halloween.

Chiến dịch ưu đãi đa mục tiêu không cần giảm giá trong Mother’s ...

Nhờ sử dụng Email Marketing là kênh chính trong ưu đãi Mother’s Day, IMP đã cùng khách hàng của mình đạt hơn $120.000 doanh thu mà không cần giảm giá.