Automation Marketing

Tối Ưu CLV Bằng Cách Tăng Tần Suất Mua Hàng

Xây dựng mối quan hệ lâu dài hay tối đa giá trị vòng đời khách hàng sẽ đem lại lợi ích tối đa cho ecommerce. Khám phá chiến dịch hỗ trợ tăng CLV ngay.
Những Chiến Dịch Tăng CLV Cho Cửa Hàng TMĐT

Những Chiến Dịch Tăng CLV Cho Cửa Hàng TMĐT

Xây dựng mối quan hệ lâu dài hay tối đa giá trị vòng đời khách hàng sẽ đem lại lợi ích tối đa cho ecommerce. Khám phá chiến dịch hỗ trợ tăng CLV ngay.
Những Công Cụ Giúp Quản Lý Và Tối Ưu CLV

Những Công Cụ Giúp Quản Lý Và Tối Ưu CLV

Để tối đa giá trị vòng đời khách hàng hiệu quả, doanh nghiệp hãy cân nhắc đến các công cụ hỗ trợ tối ưu CLV tại đây.
Phân Khúc Khách Hàng Để Tăng CLV Hiệu Quả

Phân Khúc Khách Hàng Để Tăng CLV Hiệu Quả

Phân khúc khách hàng cho thương hiệu là rất quan trọng nên doanh nghiệp cần tận dụng được điều này, nhất là để tối đa giá trị vòng đời khách hàng.

Vì Sao Chủ Doanh Nghiệp Ecommerce Nên Quan Tâm Đến CLV?

Với ecommerce, giao dịch liền mạch sẽ đưa doanh nghiệp lên trên đối thủ cạnh tranh, và theo dõi giá trị vòng đời khách hàng sẽ giúp đạt được điều đó.