5 chỉ số email marketing quan trọng để đánh giá hiệu quả chiến dịch

Có nhiều cách để đánh giá một chiến dịch email marketing có thành công hay không, nhưng hầu hết, mọi doanh nghiệp đều cần chú ý đến các chỉ số email marketing dưới đây để đánh giá hiệu quả chiến dịch một cách khách quan nhất.

1. Tỷ lệ mở

Tỷ lệ mở

Đúng như tên gọi của nó, tỷ lệ mở chính là tỷ lệ phần trăm email được người nhận mở ra, tính trên tổng số email mà doanh nghiệp đã gửi đi. Đây là chỉ số rất quan trọng, vì chính chỉ số này có thể ảnh hưởng đến một số chỉ số quan trọng khác, tiêu biểu như tỷ lệ chuyển đổi hoặc tỷ lệ click.

Về cơ bản, tỷ lệ mở còn được chia thành hai chỉ số khác, đó là Unique open và Open times. Trong số đó, Unique open còn được hiểu là tỷ lệ số lượng người dùng mở email trên tổng số địa chỉ email nhận thông điệp từ doanh nghiệp, còn Open times chính là số lần các email từ doanh nghiệp được mở ra. Đôi khi doanh nghiệp sẽ nhận thấy Open times lớn hơn Unique Open, vì một email có thể được mở ra nhiều lần. Tỷ lệ mở càng cao chứng tỏ người dùng bị thu hút vào tiêu đề càng nhiều. Từ đó, doanh nghiệp có thể tinh chỉnh tiêu đề email marketing của mình để phù hợp với sự quan tâm của khách hàng và tăng tỷ lệ mở email.

2. Tỷ lệ Bounce rate

Tỷ lệ Bounce rate

Ngược lại với hầu hết các chỉ số email marketing được đề cập trong bài chia sẻ này, tỷ lệ Bounce rate là một chỉ số cần được tối thiểu càng thấp càng tốt. Nói một cách đơn giản, tỷ lệ Bounce rate thể hiện phần trăm những email bị hỏng và không thể tiếp cận đến người nhận, trên số tổng email được gửi đi từ doanh nghiệp. Để tính Bounce rate, doanh nghiệp cần lấy tổng số email bị trả lại chia cho tổng số email đã gửi đi, sau đó nhân 100%. Tỷ lệ Bounce rate càng cao thì doanh nghiệp càng bị ảnh hưởng nặng nề: mất thời gian, lãng phí tài nguyên, giảm tỷ lệ mở, giảm hiệu quả chiến dịch, giảm danh tiếng thương hiệu… Đó là lý do doanh nghiệp cần duy trì tỷ lệ Bounce rate càng thấp càng tốt.

3. Tỷ lệ click

Tỷ lệ click

Tỷ lệ click (CTR – Click Through Rate) là tỷ lệ phần trăm người nhận được email sẽ nhấp vào một hoặc nhiều đường dẫn (link) được bao gồm trong nội dung email mà doanh nghiệp gửi đến. Tỷ lệ click sẽ được tính bằng cách lấy tổng số lượt click (hoặc số lượt click duy nhất) chia cho tổng số email được gửi đi thành công từ doanh nghiệp, sau đó nhân với 100%. Tỷ lệ click càng cao cho thấy khách hàng càng quan tâm, có hứng thú với những nội dung trong email của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh nội dung email marketing sao cho phù hợp với tâm lý khách hàng.

4. Tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi

Trong số các chỉ số email marketing quan trọng, sẽ là một thiếu sót to lớn nếu không nhắc đến tỷ lệ chuyển đổi. Tỷ lệ chuyển đổi trong email marketing được hiểu là tỷ lệ người nhận email hoàn thành các hành động mà doanh nghiệp mong muốn, được đánh giá trên tổng số email được gửi đi. Theo đó, cách tính tỷ lệ chuyển đổi sẽ được thực hiện từ việc chia tổng số người đọc hoàn thành hành động cụ thể cho tổng số email được gửi đi thành công từ doanh nghiệp, sau đó nhân với 100%. Tỷ lệ chuyển đổi có sự liên quan mật thiết đến các nút CTA được bao gồm trong email. Vì vậy, bên cạnh nội dung email, doanh nghiệp cũng cần đầu tư thiết kế nút CTA bắt mắt và hấp dẫn người đọc.

5. Báo cáo lạm dụng

Báo cáo lạm dụng

Báo cáo lạm dụng (Abuse report) chính là tỷ lệ email của doanh nghiệp bị người nhận đánh dấu là spam. Để tính chỉ số này, doanh nghiệp cần lấy tổng số người nhận đánh dấu email là spam chia cho tổng số email được gửi đi thành công, sau đó nhân với 100%. Chỉ số này càng cao thì ảnh hưởng càng nhiều đến doanh thu chiến dịch và sự uy tín của email doanh nghiệp. Do đó, đây là tình huống mọi doanh nghiệp đều không mong muốn.
Để tối ưu hiệu quả, doanh nghiệp cần đo lường các chỉ số email marketing quan trọng như đã đề cập bên trên. Từ đó, doanh nghiệp sẽ bắt đầu điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, giúp thu lại lợi nhuận lâu dài.