4 mẫu email giới thiệu dự án hiệu quả cho doanh nghiệp

Mẫu email giới thiệu dự án là một tài liệu đóng vai trò như bản tóm tắt thuyết phục hoặc thư xin việc cho một đề xuất kinh doanh toàn diện. Mục tiêu của nó là làm nổi bật các khía cạnh quan trọng nhất, cùng đầy đủ các đề xuất. Mặc dù không bắt buộc, nhưng doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu email này nếu muốn truyền đạt mức độ chuyên nghiệp hơn, tạo niềm tin hoặc sự uy tín, cũng như là cung cấp ngữ cảnh bổ sung hoặc một quảng cáo ngắn. 

1. Lợi ích của email giới thiệu dự án

Email giới thiệu dự án không bắt buộc cần phải gửi đầy đủ mọi thứ. Tuy nhiên, nó có thể đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích tuyệt vời, và đó là lý do vì sao doanh nghiệp nên cân nhắc để áp dụng. Dưới đây là bốn lý do quan trọng nhất mà doanh nghiệp nên tìm hiểu về những lợi ích của việc sử dụng email giới thiệu dự án.

– Xây dựng lòng tin

Xây dựng lòng tin

Tính chuyên nghiệp vẫn đóng vai trò then chốt trong hầu hết các giao dịch kinh doanh. Khách hàng tiềm năng sẽ luôn tin tưởng những doanh nghiệp cho họ thấy nỗ lực nhiều hơn trong suốt quá trình bán hàng.

– Kết nối khách hàng tiềm năng

Kết nối khách hàng tiềm năng

Mẫu email này có thể giúp khơi dậy sự tò mò ở người đọc và thúc đẩy họ đọc toàn bộ đề xuất bằng cách phác thảo những thông tin hữu ích mà họ sẽ tìm thấy bên trong.

– Trình bày bối cảnh rõ ràng cho khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp

Trình bày bối cảnh rõ ràng cho khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp

Thông qua cách trình bày rõ ràng của mẫu email giới thiệu dự án, doanh nghiệp có thể phác thảo nội dung đề xuất một cách dễ hiệu, giúp cải thiện bố cục nội dung bằng cách cho người đọc biết những gì cần chú ý trong toàn bộ đề xuất của doanh nghiệp.

– Giao tiếp với những người đọc khác

Giao tiếp với những người đọc khác

Thông thường, đề xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được lưu hành nội bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng mẫu email này để truyền đạt lợi ích cho những người đọc khác. Nhìn chung, hãy sử dụng thư đề xuất theo từng trường hợp, thay vì chỉ sử dụng một mẫu email đề xuất duy nhất.

2. 4 mẫu email giới thiệu dự án hiệu quả cho doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về loại email này, dưới đây là 4 mẫu email đề xuất dự án hiệu quả mà doanh nghiệp nên tham khảo.

– Mẫu email giới thiệu dự án cho Marketing Agency

Mẫu email giới thiệu dự án cho Marketing Agency

Trong ví dụ của ClientPoint, công ty đang giới thiệu một đề xuất cho các dịch vụ tiếp thị của họ. Bức thư đề cập ngay đến việc dự án sẽ thỏa mãn nhu cầu của người nhận như thế nào. Nó cũng sử dụng gạch đầu dòng để giải thích những lợi ích chính của dự án, vì vậy rất dễ dàng để xem xét.

– Mẫu email giới thiệu dự án cho dịch vụ kế toán

Mẫu email giới thiệu dự án cho dịch vụ kế toán

Trong ví dụ về mẫu email giới thiệu dự án này, một doanh nghiệp đang giới thiệu đề xuất kinh doanh của mình cho các dịch vụ kế toán. Hãy lưu ý cách biểu tượng làm đường viền cho phần tiêu đề kinh doanh. Bức thư cũng mở đầu một cách hợp lý với thông tin cơ bản: một cuộc họp họ đã diễn ra vào tuần trước và các vấn đề chính mà họ đã thảo luận.

– Mẫu email giới thiệu dự án cho dịch vụ website

Mẫu email giới thiệu dự án cho dịch vụ website

Email giới thiệu dự án của Indeed là một lá thư tuyệt vời để đi kèm với đề xuất dự án. Nó đóng vai trò giới thiệu và tuyên bố mục đích dự án. Nhãn hiệu này đã dành một đoạn văn mô tả đầy đủ vấn đề chính của khách hàng tiềm năng với trang web và cách họ sẽ khắc phục vấn đề đó. Doanh nghiệp sẽ nhận thấy nó cũng bao gồm các yếu tố khác như chi phí và nghiên cứu điển hình, thường được tìm thấy trong đề xuất đính kèm. 

– Mẫu email giới thiệu dự án cho sản phẩm kinh doanh

Mẫu email giới thiệu dự án cho sản phẩm kinh doanh

Email này của RFP 360 đưa ra một ví dụ điển hình về cách giới thiệu một đề xuất liên quan đến sản phẩm. Nội dung bao gồm tất cả các phần được đề xuất – tiêu đề kinh doanh, phần giới thiệu, tuyên bố về mục đích, lời kêu gọi hành động, lời giới thiệu và chữ ký.

Đừng quên tham khảo 4 mẫu email giới thiệu dự án trên để cải thiện chiến dịch của doanh nghiệp.